جهان بوک
دانلود رایگان کتاب الکترونیک ، EBook
مرور برچسب

دولت های شیعه در طول تاریخ

کتاب دولت های شیعه در طول تاریخ

توضیحات :  این کتاب کوچک، یک دوره تاریخ فشرده دولت‌هاى گوناگون شیعه که در گوشه و کنار کشورهاى اسلامى به وجود آمدند را در بر دارد. علاوه بر این، رمز پیشرفت شیعه را نشان داده است که چگونه در شرایط دشوار زمان، در اثر کاردانى و لیاقت و…